حفر چاه فاضلاب حفاری با مغنی و دستگاه حفاری تعیین عمق حفر چاه

کندن چاه با دستگاه حفاری

حفر چاه فاضلاب 

حفاری چاه عمیق

حفر چاه آب

کندن چاه جدید و بازسازی چاه کهنه و قدیمی

 

/ 0 نظر / 25 بازدید